Tidligere prisvindere Dansk Marketing Forskningspris

Vindere

2021

Florian Kock, Associate Professor, Department of Marketing, CBS.

2019

Alexander Josiassen, Professor of Marketing and Tourism Management, Department of Marketing, CBS.

2018

Talentprisen: Lina Fogt Jacobsen, PhD researcher, Adjunkt, Aarhus Universitet

2015

John Thøgersen, professor, Ph.d. dr. Merc., Aarhus Universitet

2015

John Thøgersen, professor, Ph.d. dr. Merc., Aarhus Universitet

2010

Karen Brunsø, ph.d., Aarhus School of Business

2008

Thomas Ritter, dr.rer.pol (ph.d.), Copenhagen Business School

2005

Søren Askegaard, Syddansk Universitet

2003

Suzanne C. Beckmann, Institut for Interkulturel Kommunikation, Handelshøjskolen Aarhus

2002

Majken Schultz, ph.d., Institut for Interkulturel Kommunikation, Handelshøjskolen, Aarhus
Mogens Koktvedgaard (†), ph.d. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

1998

Tage Koed Madsen, dr. merc., Institut for Marketing

1995

Klaus G. Grunert, dr.oec. habil., MAPP, Handelshøjskolen, Aarhus

1993

Jesper Strandskov, dr. merc., Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen, Aarhus

1992

Dominique Bouchet, Docent, dr.se,eco.
Børge Rasmussen, Ekstern lektor, cand. merc., Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen, København (besvarelse af jubilæumsopgave).

1990

Folke Ölander, Professor, fil.lic., Institut for Markedsøkonomi, Handelshøjskolen Aarhus

1998

Leif Kristensen, Docent, cand. merc., Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen, København

1986

Otto Ottosen, dr. merc., Rogaland Universitet, Ullandhaug, Stavanger, Norge

1984

Carsten Stig Poulsen, Professor, ph.d., Aalborg Universitet.

1980

Orla Nielsen, Docent, lic. merc., Center for Market Economics, Handelshøjskolen København

1978

Hanne Hartvig Hansen(†), Professor, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen København.
Hans Engstrøm, Lektor, cand. polit., Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen København.

1974

Frode Slipsager(†), Professor, dr. merc. Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen København

1972

Flemming Hansen(†), Professor, ekon.dr., Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen København

1970

Bendt Rørsted, Professor, dr.oecon., Aarhus Universitet

1967

Børge O. Madsen(†), direktør, lic. merc., Danske Reklamebureauers Brancheforening

1965

H. Winding Pedersen(†), Professor, Københavns Universitet

1963

Arne Rasmussen(†), Professor, ekon.dr., Institut for Salgsorganisation og Reklame, Handelshøjskolen København

1961

Børge Barfod(†), Professor, Handelshøjskolen Aalborg

1959

Jørgen Pedersen(†), Professor, Aarhus Universitet

1957

Jan Kobbernagel, Professor, Handelshøjskolen København

1955

Max Kjær Hansen, Professor, dr.rer.pol og ekon.dr, Institut for Salgsorganisation og Reklame

Hvem er vi?

Fonden ledes af en bestyrelse, der dels administrerer fondens formue, dels træffer afgørelse om fondens uddelinger. Du finder en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne under "Bestyrelsen".

Kontakt os