Tidligere prismodtagere

2010

Professor, ph.d., Karen Brunsų, Aarhus School of Business

2008

Professor, dr.rer.pol. (phd), Thomas Ritter, Copenhagen Business School

2005

Professor, ph.d., Søren Askegaard, Syddansk Universitet

2003

Professor, ph.d., Suzanne C. Beckmann, Institut for Interkulturel Kommunikation, Handelshøjskolen i København

2002

Professor, ph.d., Majken Schultz, Institut for Interkulturel Kommunikation, Handelshøjskolen i København

Professor, dr.jur., Mogens Koktvedgaard, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet †

1998

Professor, dr.merc., Tage Koed Madsen, Institut for Marketing, Syddansk Universitet

1995

Professor, dr.oec.habil., Klaus G. Grunert, MAPP, Handelshøjskolen i Aarhus

1993

Professor, dr.merc., Jesper Strandskov, Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Aarhus

1992

Docent, dr.sc.eco., Dominique Bouchet

Ekstern lektor, cand.merc., Børge Rasmussen, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København (besvarelse af jubilæumsopgave)

1990

Professor, fil.lic., Folke Ölander, Institut for Markedsøkonomi, Handelshøjskolen i Aarhus

1988

Docent, cand.merc., Leif Kristensen, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København

1986

Professor, dr.merc., Otto Ottesen, Rogaland Universitet, Ullandhaug, Stavanger, Norge

1984

Professor, ph.d., Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet

1980

Docent, lic.merc., Orla Nielsen, Center for Market Economics, Handelshøjskolen i København

1978

Lektor, cand.polit., Hans Engstrøm, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København

Professor Hanne Hartvig Hansen, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København †

1974

Professor, dr.merc., Frode Slipsager, Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i København †

1972

Professor, ekon.dr., Flemming Hansen, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København †

1970

Professor, dr.oecon., Bendt Rørsted, Aarhus Universitet

1967

Direktør, lic.merc., Børge O. Madsen, Danske Reklamebureauers Brancheforening †

1965

Professor H. Winding Pedersen, Københavns Universitet †

1963

Professor, ekon.dr., Arne Rasmussen, Instituttet for Salgsorganisation og Reklame, Handelshøjskolen i København †

1961

Professor Børge Barfod, Handelshøjskoleafdelingen i Aalborg †

1959

Professor Jørgen Pedersen, Aarhus Universitet †

1957

Professor Jan Kobbernagel, Handelshøjskolen i København

1955

Professor, dr.rer.pol. og ekon.dr., Max Kjær Hansen, Instituttet for Salgsorganisation og Reklame, Handelshøjskolen i København †

Tilbage til top