Dansk Marketingforsknings Pris består af mindst kr. 50.000, som uddeles hvert eller hvert andet år.

Læs mere i fundatsen for DMP (§ 5)  her (pdf).

 

Med prisen følger en skulptur (siden 2003) af kunstneren Freddy Fraek, som symboliserer ”…det sted hvor erfaring og nytænkning går i dialog…”

 

Freddy Fraek fortæller om skulpturen:

Stedet er en konstruktion – et resultat af en række beslutninger, taget ud fra vort sanseapparat.

Skulpturen er en konstruktion – oplevelsen af denne er betinget af modtagerens følsomhed og referencerammer.

Det konstruktive formsprog er et ikke forestillende billedsprog – dette sprog er ikke betinget af litterære fortolkninger.

I antikkens Egypten benyttede arkitekter og billedfolk byggemoduler og forholdstal til deres strengt opbyggede arkitektur og billedsprog. 17 til 19 er ofte anvendt og her på denne skulptur er dette forholdstal lagt ud i 3. dimension, kombineret med en hældningsvinkel på 7 grader – det er hvad skaber denne volumen. De tynde stålstrenge er som nervetråde, der signalerer det uventede – sårbarheden som befordrer den iboende energi.

Massiven og tomheden er to abstrakte størrelser og i det spændingsforhold er der en stadig bevægelse. Dette område kan, af det kreative menneske, opfattes som værende det sted hvor erfaring og nytænkning går i dialog, betinget af forskellige kulturmønstre.

Materialet i denne skulptur er i sort diabas – sort svensk granit – det næst hårdeste materiale efter diamanten. Det findes tre steder i verden: Sydafrika, Indien og i Nordskåne i Sverige. Det er opstået under stort pres gennem mere end 300 millioner år – brændt træ er trængt op fra jordens indre – op gennem grundklippen og forekommer i kiler på ca. 30 m. bredde og max 100 m. længde – liggende i nordøst/sydvestlig retning i landskabet. Det brydes med dynamit og skæres med diamantklinger, stenfolket siger, at på grund af hårdheden i materialet går 95% tabt ved brydningen – [som] kan ikke videre bearbejdes.

I det visuelle sprog er balance og ubalance ikke to modsætninger, men et udtryk for et skred, - en bevægelse.

Jeg vil slutte med et citat fra Borges:

"Den historie, jeg har fortalt, kan, skønt den er opdigtet, stå for den forbandelse vi let kommer ud for, når vi giver os af med at forvandle vort liv til ord. Det væsentlige vil altid gå tabt. Det er en lov selv inspirationens ord må lyde."